Particulieren

Algemene informatie

 

 •   Rookmelders

 •   Schoorsteenvegen ter voorkoming van schoorsteenbrand

 

 

 

 


 

  Brandveilig versieren in en rondom het huis

 • Goede versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. Dit staat, als het goed is, vermeld op de verpakking. Niet alle versieringen die in de handel zijn, hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. Bij twijfel kunt u de versieringen beter niet aanschaffen.
 • Versiering moet minimaal 50 centimeter verwijderd zijn van spotjes en andere apparaten, waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen. Dus ook van de televisie.

 

Brandproef
Als u twijfelt of versieringsmateriaal brandveilig is, dan kunt u dit met een eenvoudige proef zelf testen. U moet dat natuurlijk altijd op een veilige plaats in de buitenlucht uitvoeren. Daarbij gaat u als volgt te werk:

 • U neemt een stukje van het materiaal (van ongeveer 5 bij 25 centimeter) en houdt een uiteinde hiervan in de vlam van bijvoorbeeld een aansteker. 
 • Wanneer het stukje vlam heeft gevat (of na 5 seconden) neemt u de aansteker weg.
 • De vlammen moeten dan direct doven.
 • Indien dit niet het geval is, of er zijn brandende druppels vrijgekomen,  heeft het materiaal niet de vereiste brandvertragende kwaliteit.

 

 

  Folder veilig versieren

 

 terug naar boven

 


 

Rookmelders

Bij een brand komt veel rook vrij. Veel mensen denken dat ze wel wakker worden als ze de rook ruiken en wel op tijd weg kunnen komen of zelf de brand kunnen blussen. Dat is dus niet zo. De rook verspreidt zich over alle ruimten en heeft een bedwelmende werking. Je raakt steeds dieper inslaap met alle gevolgen van dien. Daarom adviseren wij u rookmelders aan het plafond te hangen.  Deze gaan heel hard piepen als er rook, en dus ook brand is. Hoeveel je er nodig hebt, hangt af van het soort huis waarin je woont. Woon je in een flat of een bungalow, dan heb je aan één rookmelder genoeg. U kunt deze het best ophangen in de ruimte waar de meeste kamers op uitkomen. Woon je in een huis met meerdere verdiepingen, dan moet op elke verdieping een rookmelder komen.

Op een paar plekken moet je geen rookmelder hangen:

 • In de badkamer of in de keuken. Als je aan het koken of aan het douchen bent, kan b.v. stoom voor 'vals alarm' zorgen.
 • Bij een ventilatieopening of een mechanische ventilator en verwarmingstoestellen en radiatoren.
 • In de garage. De uitlaatgassen van een auto kunnen voor vals alarm zorgen.
   
  Een rookmelder is al te koop vanaf  € 5,00. Als je er vanuit gaat dat je maar één rookmelder per verdieping nodig hebt, valt het met de kosten dus best mee. Je kunt voor een rookmelder terecht bij de 'doe het zelf winkels'

 

Keurmerk

Kies altijd voor een goedgekeurde rookmelder. Bijvoorbeeld een rookmelder voorzien van een logo ‘Politie keurmerk veilig wonen’. Op de website van het Keurmerkinstituut vindt u meer informatie over goedgekeurde rookmelders. Ga naar www.keurmerk.nl en kijk bij: ‘Voor consumenten’ en kies: ‘brandveiligheid’.

 

Wist u dat...Milieucentraal.nl
 
 • rookmelders jaarlijks honderden levens redden?
 • u een rookmelder eenvoudig zelf kunt installeren?
 • een rookmelder al vanaf € 5 te koop is?
 • u de rookmelder regelmatig stofvrij moet maken?
 
 
  terug naar boven

 

 Schoorsteenvegen ter voorkoming van schoorsteenbrand

Uit onderzoek blijkt dat 40% van de schoorstenen niet regelmatig wordt geveegd. Veel mensen staan niet of nauwelijks stil bij het feit dat een schoorsteen onderhoud nodig heeft. Een schoorsteenbrand kan aanzienlijke schade veroorzaken.

Waarom moet de schoorsteen geveegd worden
Bij het stoken van hout, kolen of olie ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur van ongeveer 500 graden Celsius (al snel bereikt wanneer u de kachel stookt) vliegt deze laag in brand.
Als er veel aanslag is, kan de schoorsteen ook verstopt raken. Er is dan weinig of geen 'trek'. Verbrandingsgassen slaan terug de kamer in, waardoor er gevaar ontstaat voor koolmonoxidevergiftiging. Regelmatig de schoorsteen laten vegen is daarom belangrijk. Bovendien controleert de veger de schoorsteen op scheuren en loszittende delen.

Hoe vaak moet de schoorsteen geveegd worden
Bij gebruik van hout, kolen of olie, wanneer u de kachel of open haard als sfeerverwarming gebruikt, is één keer per jaar vegen voldoende. Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als hoofd- of bijverwarming, is het verstandig om het kanaal twee keer per jaar te laten vegen.

Ook vegen bij gaskachels of gasgestookte c.v.-ketels
Bij apparaten die op gas gestookt worden, zoals gaskachels, gasgestookte c.v.-ketels en (bad)geisers, is er normaal gesproken geen vervuiling van het rookkanaal. Het is wel van belang dat de gasgestookte apparaten regelmatig onderhouden en afgesteld worden. Het is verstandig om jaarlijks, bijvoorbeeld tijdens het onderhoud, ook even naar het rookkanaal te laten kijken. Er kan in het kanaal een verstopping zijn ontstaan, bijvoorbeeld door een vogelnestje. Bij oudere types rookkanalen of schoorstenen is het verstandig om één keer per jaar te laten vegen.

Ben ik verzekerd tegen schoorsteenbrand
U bent verzekerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Bij de meeste verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand via een rekening aan kunnen tonen dat de schoorsteen geveegd was. Sommige verzekeraars eisen dat het schoorsteenveegbedrijf is aangesloten bij de Kamer van Koophandel. Vraag informatie over de polisvoorwaarden bij uw tussenpersoon of verzekeraar.

Schoorsteenkappen
Er bestaan verschillende kappen voor kolen, olie, gas of houtgestookte kachels. Coltkap of trekkap: bevordert de trek in uw schoorsteen, is teven kraaienkap. Boldraadrooster: is geen kap, houdt alleen vogels uit de schoorsteen. Regenkapjes zijn verboden op afvoeren waarop een gasapparaat is aangesloten. Alleen kappen van Giveg- of CE-keurmerk zijn toegestaan. Wanneer een schoorsteen slecht 'trekt', is een trekkap niet altijd de oplossing. Laat de schoorsteen liever grondig nakijken op scheuren en lekkages.

Schoorsteenvegers 
Schoorsteenveger is een vrij beroep. Iedereen, vakbekwaam of niet, kan dit beroep uitoefenen. Schakel daarom een bedrijf in dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond (ASPB) in Amsterdam. De leden van de bond hebben een toelatingsexamen afgelegd en zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

klik voor info


Koolmonoxide
Koolmonoxide (CO) is een dodelijk gas, dat u niet kunt ruiken of proeven. Toch is er een aantal zaken dat op de aanwezigheid van CO kan duiden: het beslaan van ramen in de kamer waar wordt gestookt of het vettig worden van dubbel glas. Ook wanneer u last krijgt van branderige ogen, hoofdpijn of flauw dreigt te vallen, kan er sprake zijn van koolmonoxide. U moet dus ook altijd voor voldoende ventilatie in de woning te zorgen.

 

 

 terug naar boven

 

 

 Waarom gebruikt de brandweer ook ’s nachts de sirene?

 
De brandweer wordt opgeroepen voor heel veel verschillende taken; zowel spoedeisende taken als minder- of helemaal geen spoedeisende taken. Spoedeisende taken zijn veelal woning- of autobranden of verkeersongevallen met gewonden. De beroemde kat in de boom, of na-controle na een brand, is een voorbeeld van geen spoedeisende taak. Of een inzet spoedeisend is of niet wordt bepaald in de regionale brandweermeldkamer te Eindhoven, daarvoor bestaan landelijke richtlijnen.
 
Bij een spoedeisende taak moet de brandweer met optische- en geluidsignalen rijden en dient de brandweer binnen een vastgestelde termijn op de plaats van het incident aanwezig te zijn. Hiervoor mag de brandweer dan van een aantal verkeersregels afwijken. Dit is allemaal vastgelegd in onder andere het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de brancherichtlijn optische- en geluidssignalen brandweer. Hierin is te lezen dat een brandweervoertuig van bovengenoemde bevoegdheden alleen gebruik mag maken als zowel de zwaailampen als ook de sirene in werking zijn!
Als één of beide niet zijn ingeschakeld dient ook een brandweervoertuig zich als normale verkeersdeelnemer te gedragen.

Hoewel de chauffeur van een brandweervoertuig er ’s nachts van uit kan gaan dat er weinig verkeer op straat is, is hij of zij wel verantwoordelijk voor het eigen personeel en degenen die wel op straat zijn.
Wanneer de chauffeur zich niet houdt aan de regelgeving is hij verantwoordelijk voor alle gevolgen.
Het is de verantwoordelijkheid van de chauffeur, de brandweerorganisatie mag hem/haar niet verplichten 's nachts zonder sirene te rijden. Om zoveel mogelijk risico's te beperken heeft de chauffeur een uitvoerige opleiding gevolgd voor het rijden met signalen en moet hij bovendien aangesteld zijn om met signalen te mogen rijden.
 
De brandweer hoopt dat u met bovenstaande uitleg begrip heeft voor het gebruik van de sirenes in de nachtelijke situatie.

 

 terug naar boven

 

 

 Alarm (huis)rookmelders bij de buren

Wel of niet de brandweer bellen?

De brandweer krijgt regelmatig meldingen dat er een rookmelder afgaat in een woonhuis. Zulke meldingen komen dan meestal van omwonenden die ongerust zijn of overlast ondervinden en de bewoners van het betreffende woonhuis niet kunnen bereiken.

Wanneer u als buren of als passant een alarmsignaal van een rookmelder in een woning hoort, adviseert de brandweer u het volgende te doen: 

 1. Controleer of de bewoners thuis zijn door aan te bellen of aan te kloppen.
 2. Als de bewoners thuis zijn, waarschuw ze dan en laat ze nagaan waarom de rookmelder afgaat.
 3. Als de bewoners niet thuis zijn, controleer dan of er vanaf de buitenzijde van de woning (voor- en achterzijde via ramen en/of brievenbus) verschijnselen van brand (rook, vlammen, brandlucht) waarneembaar zijn.
 4. Als er verschijnselen van brand (rook, vlammen, brandlucht) waarneembaar zijn, meldt dit dan direct aan de brandweer via 112.
 5. Als er geen verschijnselen van brand waarneembaar zijn, en de rookmelder geeft al langer dan een kwartier een alarmsignaal af, dan mag u er van uitgaan dat er geen sprake is van brand. U hoeft de brandweer dan niet te waarschuwen. Als u overlast ondervindt van het alarmsignaal van de rookmelder dan kunt u dit melden bij de politie via 0900 8844.
 6. Als er  geen verschijnselen van brand waarneembaar zijn of niet goed waargenomen kunnen worden omdat er bijvooorbeeld rolluiken voor de ramen zitten, en de rookmelder geeft pas sinds enkele minuten een alarmsignaal af, dan mag u bij twijfel contact opnemen met de brandweer via 112. De centralist van de meldkamer zal dan beoordelen of de brandweer wel of niet ter plaatse moet komen, en of dat met of zonder spoed zal zijn.
 7. Stel de bewoners bij thuiskomst in kennis van wat u gedaan heeft.

Het bovenstaande advies is bedoeld om u te informeren over hoe u adequaat kunt handelen bij het horen van een alarmsignaal van een rookmelder uit de woning van iemand anders. De brandweer wil hiermee ook bereiken dat brandweereenheden niet hoeven uit te rukken als er geen sprake is van een echte brand.

 

 terug naar boven

 

 

Webdesign door GSD